tirsdag, januar 20, 2009

Obama inaugurated


Da var Junaiten Blæs' 44. president, Barack Obama, tatt i ed og innstilt i sitt embete som Leder for Den Frie Verden. Jeg fikk ikke med meg selve innsvergingen, men så og hørte store deler av talen hans etterpå, og han kan det med å snakke. Så absolutt. Og jeg har stor tro på at han vil gjøre en god innsats i førersetet Over There.

Ellers må jeg jo innrømme at jeg er litt fascinert av selve uttrykket "Inauguration". Jeg hørte det første gang i en episode av West Wing (a.k.a. Presidenten) i forbindelse med at min favorittpresident gjennom tidene, Jed Bartlet, ble gjenvalgt. Da de snakket om det sa det meg ikke så mye, men etter hvert skjønte jeg at dette var snakk om en ganske tungtveiende sermoni, med dertil hørende pump og prakt. I følge Wikipedia er det en sermoni som markerer begynnelsen for en ny leders virke. Og det forklarer jo igrunn den tidligere nevnte viktigheten av sermonien. Det er på mange måter den som er startskuddet for Obama's embete, og i sin inauguration speech (innsettelsestale) legger han på mange måter føringer for hvordan administrasjonen hans vil jobbe. Og det lover godt. Du kan jo bare sjekke de ulike nettavisene og se hva de la merke til i talen. Det blir spennende å følge denne Håpets Mann i tiden framover.