onsdag, november 04, 2009

Tamiflu

Joda. Så er jeg også blitt en av disse som må ta den beryktede Tamifluen, eller Tammi'n som jeg har begynt å kalle den, daglig i de neste 9 dagene. Noen vil nå kanskje tro at jeg har fått swein flu, men det har jeg altså ikke. Derimot har jeg truffet folk som har fått diagnosen, og da skal vi i mitt virke ta Tamiflu. Ikke for å forhindre at vi selv blir syke, men for å forhindre at vi blir bærere og dermed smitter andre. Noe jeg ikke er aldelse happy for, men som jeg likevel gjør. Rett og slett fordi lederne på jobb sier at vi må det.
Jeg er skeptisk til legemidler generelt, og ble ikke spesielt mindre skeptisk etter å ha lest det felleskatalogen har å si om Tamiflu:

Bivirkninger: Svært vanlige: Gastrointestinale: Diaré, kvalme, oppkast. Nevrologiske: Hodepine.
Vanlige: Blod/lymfe: Sykdom i lymfeknutene. Gastrointestinale: Magesmerter, dyspepsi. Infeksiøse: Bronkitt, akutt bronkitt, pneumoni, sinusitt, mellomørebetennelse, øvre luftveisinfeksjon. Luftveier: Hoste, rhinoré, astma (inkl. forverring), neseblødning. Nevrologiske: Søvnløshet. Øre: Øreproblemer, trommehinneforstyrrelser. Øye: Konjunktivitt. Øvrige: Svimmelhet, utmattelse, smerte.
Mindre vanlige: Hud: Utslett, dermatitt, eksem, urticaria. Nevrologiske: Kramper. Psykiske: Hallusinasjoner.

Svært sjeldne/ukjent: Gastrointestinale: Gastrointestinale blødninger og blødende kolitt. Hjerte/kar: Hjertearytmi. Hud: Alvorlige hudreaksjoner, inkl. Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse og erythema multiforme. Immunsystemet: Hypersensitivitetsreaksjoner, inkl. anafylaktiske/anafylaktoide reaksjoner. Lever/galle: Lever- og galleveissykdom, inkl. hepatitt og forhøyede nivåer av leverenzymer hos pasienter med influensalignende sykdom. Tilfellene inkl. fatal fulminant hepatitt. Psykiske: Kramper og delirium (inkl. symptomer som endret bevissthetsnivå, forvirring, unormal atferd, vrangforestillinger, hallusinasjoner, agitasjon, angst, mareritt), har i noen svært få tilfeller resultert i tilfeldig skade eller fatalt utfall. Hendelsene er hovedsakelig rapportert hos barn og ungdom, de oppsto ofte plutselig og avtok raskt. Oseltamivir sin rolle i forhold til dette er ikke kjent. Slike nevropsykiatriske hendelser er også rapportert hos pasienter med influensa som ikke har vært behandlet med oseltamivir. Øye: Synsforstyrrelse.


Jeg er nå på dag 1 av kuren, og går snart over i dag to. Foreløpig har jeg ikke kjent noen av disse bivirkningene, så det kan jo være jeg skjærer klar. Noe som igjen er veldig greit. Er jo igrunn det jeg satser på at skal skje. Pleier jo ikke bli belemret med den type rask sånn til vanlig. Det eneste jeg kjenner er at jeg er unormalt trøtt idag. Men det står ikke på lista. Jeg sov godt inatt nemlig, så det er ikke grunnet søvnmangel....
Hvordan Tamiflu-kjøret går videre vil jeg forsøke å oppdatere på så ofte som mulig. Så sant det er noen utvikling. Inntil da gjelder det gamle ordtaket om at Intet nytt er godt nytt.

6 kommentarer:

Anonym sa...

I want not approve on it. I think warm-hearted post. Expressly the title-deed attracted me to be familiar with the intact story.

Anonym sa...

Amiable post and this fill someone in on helped me alot in my college assignement. Thanks you as your information.

Anonym sa...

[u][b]Xrumer[/b][/u]

[b]Xrumer SEO Professionals

As Xrumer experts, we possess been using [url=http://www.xrumer-seo.com]Xrumer[/url] for the benefit of a long fix for the time being and remember how to harness the enormous power of Xrumer and turn it into a Bills machine.

We also purvey the cheapest prices on the market. Diverse competitors will charge 2x or square 3x and a lot of the continuously 5x what we debt you. But we have faith in providing enormous accommodation at a debilitated affordable rate. The entire point of purchasing Xrumer blasts is because it is a cheaper surrogate to buying Xrumer. So we aim to keep that contemplating in cognizant and provide you with the cheapest censure possible.

Not solitary do we be suffering with the greatest prices but our turnaround in the good old days b simultaneously for the treatment of your Xrumer posting is super fast. We drive take your posting done ahead of you know it.

We also produce you with a roundish log of well-heeled posts on different forums. So that you can see seeking yourself the power of Xrumer and how we be struck by harnessed it to emoluments your site.[/b]


[b]Search Engine Optimization

Using Xrumer you can wish to realize thousands upon thousands of backlinks over the extent of your site. Scads of the forums that your Place you intent be posted on get exalted PageRank. Having your link on these sites can deep down help strengthen up some top quality help links and uncommonly aid your Alexa Rating and Google PageRank rating utterly the roof.

This is making your position more and more popular. And with this inflate in celebrity as grammatically as PageRank you can envisage to appreciate your place definitely downright gamy in those Search Engine Results.
Conveyance

The amount of conveyance that can be obtained aside harnessing the power of Xrumer is enormous. You are publishing your locality to tens of thousands of forums. With our higher packages you may even be publishing your site to HUNDREDS of THOUSANDS of forums. Create 1 collection on a in demand forum last will and testament usually get 1000 or so views, with say 100 of those people visiting your site. Modern assume tens of thousands of posts on fashionable forums all getting 1000 views each. Your see trade liking withdraw sometimes non-standard due to the roof.

These are all targeted visitors that are interested or exotic about your site. Envision how innumerable sales or leads you can fulfil with this titanic loads of targeted visitors. You are truly stumbling upon a goldmine ready to be picked and profited from.

Retain, Above is Money.
[/b]

GO YOUR CHEAP BURST TODAY:


http://www.xrumer-seo.com

Anonym sa...

Confirmation Our Sickly Prices at www.Pharmashack.com, The Notable [b][url=http://www.pharmashack.com]Online Dispensary [/url][/b] To [url=http://www.pharmashack.com]Buy Viagra[/url] Online ! You Can also Learn up Terrific Deals When You [url=http://www.pharmashack.com/en/item/cialis.html]Buy Cialis[/url] and When You You [url=http://www.pharmashack.com/en/item/levitra.html]Buy Levitra[/url] Online. We Also Be subjected to a Prime Generic [url=http://www.pharmashack.com/en/item/phentermine.html]Phentermine[/url] In invest in of Your Regimen ! We Tell away Disperse [url=http://www.pharmashack.com/en/item/viagra.html]Viagra[/url] and Also [url=http://www.pharmashack.com/en/item/generic_viagra.html]Generic Viagra[/url] !

Anonym sa...

Someone deleted a variety of links from solidfiles and zshare ...

From now, we will use www.tinyurlalternative.com as our default [url=http://www.tinyurlalternative.com]url shortener[/url], so every link will be there and visible for everyone.

You can pick out from many great [url=http://kfc.ms]short url[/url] names like:

kfc.ms easysharelink.info jumpme.info megauploadlink.info megavideolink.info mygamelink.info myrapidsharelink.info mytorrentlink.info myurlshortener.com mywarezlink.info urlredirect.info urlshrinker.info weblinkshortener.com youtubelink.info and many others.

They maintain over 60 different available domains and the [url=http://myurlshortener.com]url shortener[/url] service work well for free without any registration needed.

So we assume it is good notion and propose you to use [url=http://urlredirect.info]url redirect[/url] service too!

Thank you.

Anonym sa...

[url=http://www.onlinecasinos.gd]casino[/url], also known as conceded casinos or Internet casinos, are online versions of historic ("buddy and mortar") casinos. Online casinos apportion gamblers to dissemble and wager on casino games from start to sup the Internet.
Online casinos habitually nautical bend saucy odds and payback percentages that are comparable to land-based casinos. Some online casinos underline on higher payback percentages with a assess as it worth shindy games, and some mutate known payout profession audits on their websites. Assuming that the online casino is using an fittingly programmed unspecific different generator, scantling games like blackjack clothed an established forebears edge. The payout part underneath the aegis without considering these games are established erstwhile the rules of the game.
Myriad online casinos withdraw together or obtaining their software from companies like Microgaming, Realtime Gaming, Playtech, Supranational Double-dealing Technology and CryptoLogic Inc.