torsdag, mai 26, 2005

Styrk norskfaget!

På sitt siste album "Den 5. Statsmakt" hadde Black Debbath et spor som het "Styrk norskfaget". Grunnen var åpenbar: Det norske språk er i ferd med å forfalle.

To blog-kolleger har tatt dette til etterettnig (mer eller mindre bevisst) og startet debatter om henholdsvis "Norges kjedeligst ord" og behovet for et ord for å være utørst. De to lingvistene er altså Christian Bjørke og Per Øyvind Fange, for dere som lurte på det.
Debattene har rast en stund, men det er absolutt en titt for å se argumentasjonen. Og flere diskusjoner vil nok komme etter hvert.
Aner jeg behovet for et eget diskusjonsforum for slike saker?

(Jeg vet jeg er sein med å linke til disse sakene, men bedre sent enn alvor)

Ingen kommentarer: